Sikkerhetsskilt som alle forstår

Sikkerhetsskilt er et lovkrav på alle arbeidsplasser hvor det er sikkerhetsrisiko knyttet til arbeidet eller behov for å skilte med nærmeste rømningsvei, og de skal som sagt følge visse lovkrav. ISO 7010 foreskriver form, farge og grafisk symbol som kreves på sikkerhetsskilt. Vanlige symboler, også kalt piktogrammer, ble introdusert og testet i alle europeiske land for å sikre at symbolene var lette å forstå og gjenkjenne. DS/EN ISO 7010-skilt er basert på designprinsipper nedfelt i ISO 3864-1 for form og farge, og i ISO 3864-2 for utforming av grafiske symboler for sikkerhetsskilt. De samme prinsippene følges i utformingen av nye sikkerhetsskilt, og sikrer dermed at nye sikkerhetsskilt ikke bare er begrenset til det danske markedet, men kan forstås på tvers av europeiske grenser. Sikkerhetsskilt produsert basert på gamle DS 734-2 er ikke ulovlig å ha hengende, men det anbefales å gå over til den nye standarden DS/EN ISO 7010, da dette er en pan-europeisk standard for utforming av sikkerhetsskilt. Standarden sikrer enhetlig skilting som forstås av alle uavhengig av språkkunnskaper. Dette reduserer risikoen for personskader, helsefare og miljøforurensning på arbeidsplasser og i organisasjoner.

Høres dette ut som noe for deg, så finner du her et stort utvalg sikkerhetsskilt.

Plassering av sikkerhetsskilt

Det finnes et bredt utvalg sikkerhetsskilt med ulike piktogrammer, som skal gjøre hverdagen tryggere for alle. Felles for alle disse skiltene er at de er produsert i høyeste kvalitet, og at de naturligvis følger siste internasjonale regelverk innen design. Det skal merkes varig med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten. Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være varig merket. Sikkerhetsskilt skal plasseres i en høyde og på en måte som er hensiktsmessig i forhold til synsvinkelen, under hensyntagen til eventuelle hindringer, enten ved inngangen til et område hvor det generelt er risikofylt å ferdes, eller i umiddelbar nærhet av en gitt risiko eller et gitt farlig objekt. De skal også plasseres på et godt opplyst, lett tilgjengelig og iøynefallende sted, slik at alle har mulighet til å legge merke til dem og øke sikkerheten for seg selv og alle rundt seg. Du kan derfor bidra til å øke sikkerheten på din arbeidsplass ved å henge opp et skilt. På denne måten blir alle informert om at du må være oppmerksom.